Blog

Novela zákoníku práce – o práci na dálku

Publikováno: 25. 9. 2023

Schválená novela zákoníku práce přináší některé změny s účinností již od 1.10.2023.

Jedná se zejména :

Jednou z nejzásadnějších novinek je bezesporu komplexnější právní úprava práce na dálku, a to především výslovné zavedení povinnosti uzavření písemné dohody o práci na dálku v případě, kdy má zaměstnanec vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“.

je třeba zmínit oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy „DPP a DPČ“. Zde považujeme za důležitou pro praxi především povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ pracovní dobu a seznámit je s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději v 3denním předstihu.

Galerie