Blog

Za jakých kritérií musíte podávat daňové přiznání, přestože využíváte jako OSVČ paušální režim?

Publikováno: 6. 2. 2023

  • Kromě podnikání máte jiný příjem vyšší než 15 000 Kč za rok. Například pronajímáte byt nebo jste prodali cenné papíry či kryptoměny. Limit se vztahuje na příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (dle § 8 až 10 zákona o daních z příjmů).
  • ·         Máte příjmy ze zaměstnání, které nebyly zdaněny srážkovou daní. Srážková daň se strhává ze mzdy pouze, pokud pracujete na dohodu o provedení práce, nepodepsali jste prohlášení poplatníka a Vaše odměna byla nižší než 10 000 Kč za měsíc. Daňovému přiznání se nevyhnete, jestliže jako OSVČ pracujete na jiný typ zaměstnanecké smlouvy, kde se příjem daní zálohově.
  • ·         Vaše příjmy z podnikání překročily 1 000 000 Kč za rok. Paušální daň mohou využívat pouze živnostníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 nepřevyšují tuto částku. Jakmile k tomu dojde, musí v následujícím roce podat klasické daňové přiznání.
  • ·         Stali se plátcem DPH. Jako plátce DPH se registrujete, když Váš příjem přesáhne 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Může se tedy stát, že tak vysokého příjmu nedosáhnete během jednoho kalendářního roku, a tedy splňujete předchozí podmínku. Přesto jako plátce DPH nemůžete paušální daň nadále využívat.
  • ·         Stali jste se společníkem veřejně obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.